SDG 16Mír, spravedlnost a silné instituce

Mohou odpovědné instituce zajistit mír, bezpečí a spravedlnost?

Situace

Korupce, fake news, válečné konflikty. To vše ohrožuje lidské bezpečí, spravedlnost a přístup k pravdivým informacím. V zájmu všech je budovat mírové a inkluzivní společnosti, starat se o zajištění přístupu ke spravedlnosti pro všechny a budovat silné a odpovědné instituce na všech úrovních. Bezpečí obyvatel planety a transparentní instituce, které ho účinně chrání, jsou – a bezpochyby budou – jedním ze základních pilířů udržitelného rozvoje.

Řešení a klíčové inovace

Spravedlivý přístup k informacím a bezpečný digitální prostor jsou vedle mentálních bariér i otázkou rozvoje technologií. Zároveň s rozvojem technologií dochází ale i k jejich zneužívání. Fake news záměrně manipulují s informacemi a vypouštějí do mediálního světa nepravdivé a dezinformační zprávy. Často jsou v rukou konspirátorů, ale i vlád nedemokratických států. Úkolem technologií je tak i boj proti fake news a ochrana mediálního a digitálního prostoru – tzv. kyberprostoru.

Významnou evropskou institucí v této oblasti je ENISA – Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost, která přispívá k důvěryhodnosti veřejných informací pomocí systémů certifikace kybernetické bezpečnosti. Cílem je zabránění nebo zmírnění kybernetických útoků. Ty se projevují útoky s cílem získat data, citlivé a důvěrné informace, vypustit na internet nepravdivé zprávy nebo se například prolomit do bankovních účtů. Americká společnost Cobwebs Technologies sleduje hrozby na internetu. Monitoruje web a díky tomu zabraňuje trestným činům a identifikuje osoby ohrožené radikalizací nebo kriminalizací. Bezpečí na internetu zajišťuje také česká firma Avast, která je druhou největší antivirovou firmou na světě.

Důležitou součástí přístupu k pravdivým informacím se stává umělá inteligence. V roce 2021 bylo na světě 4,7 miliardy aktivních uživatelů internetu.1 Britsko-indicko-americké Logically, americký The Factual nebo britský Full Fact jsou společnosti, které na bázi umělé inteligence bojují proti dezinformacím a fake news. Německá firma Defudger pomocí umělé inteligence ověřuje vizuální obsah sítě. Dokáže odhalit manipulaci s videem nebo obrazy. Eufactcheck je projekt Evropské asociace pro novinářskou přípravu zaměřený na ověřování faktů, jehož cílem je vytvořit udržitelný učební plán pro ověřování faktů v rámci evropské sítě novinářských škol. K dosažení větší transparentnosti na všech úrovních by mělo vést rozšíření digitalizace – voleb i úředních úkonů a spisů. Nizozemský startup Visual Contracts vytváří srozumitelné právní smlouvy, které lidem umožňují samostatně se rozhodovat. Vizuální smlouvy umožňují lidem uplatňovat svá práva a zároveň díky snadnému přístupu přispívají ke spravedlnosti a ekonomickému růstu.

Španělská společnost Eirene poskytuje prostřednictvím mobilní aplikace data o regionech, které jsou zdrojem socioekonomických, politických a bezpečnostních konfliktů. Vyhodnocuje rizikové faktory, jako jsou ceny potravin, nelegální těžba a výskyt násilí, a pomáhá subjektům veřejného a soukromého sektoru zvýšit zapojení místních aktérů.

Budoucnost by díky digitálním technologiím a umělé inteligenci mohla přinést minimalizaci porušování lidských práv a posílit význam a všeobecnou přístupnost institucí. Zároveň ale cesta k vyrovnanému vztahu lidstva a technologií povede přes boj s těmi, kteří svět technologií a internetu zneužívají a narušují tím bezpečnost a spravedlnost druhým.

Zásadní otázky

Klíčová slova

Fake news, transparentní instituce, odpovědná justice, umělá inteligence, blokchain, kybernetická bezpečnost

Zajímavé odkazy