O výstavě

Velké problémy světa, ale i cesta k jejich nápravě z pohledu vědy jsou inspirací výstavy SDGs: Innovations for a Sustainable Future.

Interaktivní expozice v rozšířené realitě, umělecky ztvárněná grafikem Pavlem Fuksou, přibližuje, jak vědecký pokrok a inovace pomáhají realizovat 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs). Tyto cíle pro přeměnu našeho světa si vzaly za své všechny členské státy OSN už v roce 2015. Mimo jiné pracují s plánem vymýtit extrémní chudobu a hlad, dosáhnout genderové rovnosti nebo odvrátit klimatické hrozby do roku 2030.

Výstava demonstruje sílu lidského myšlení a originality při hledání odpovědí na ty nejtěžší otázky. Dokážeme nasytit stále rostoucí populaci? Jak zastavit násilí páchané na ženách? Jak si rozdělíme práci s roboty? Zachrání lidstvo planetu, kterou ničí právě svým tempem? Můžeme účinně bojovat proti fake news?

Kromě toho výstava představuje významné mezinárodní výzkumné infrastruktury a vědecká pracoviště, které fungují přímo v České republice a jejichž výzkum se věnuje aktuálním výzvám globálního světa.

Výstava vznikla jako společný projekt Českých center a Technologické agentury ČR. Je součástí programu předsednictví České republiky Radě EU v roce 2022.

Organizátor

Hlavní partneři

Realizační tým

Tomáš Sacher
Přemysl Pela
Milena Vicenová
Leoš Kopecký
Vlaďka Coufalová

Design

(Fuksa Works)
Pavel Fuksa
Petr Šabach
Tereza Tomášová
Ivana Blumentrittová

AR technologie a produkce

Amimace a 3D objekty

Štěpán Kuczman

Texty

Agáta Faltová
Sabina Ali
Matouš Lázňovský
Leoš Kopecký
Vlaďka Coufalová

Editor

Martin Kontra

Překlad do angličtiny

Alena Kopečná

Korektury českého jazyka

Kateřina Rudčenková

Korektury anglického jazyka

Megan Bedell