SDGs Future App

Download on the AppStore Download on the AppStore

Prohlášení o zpracování (osobních) údajů v aplikaci SDGs Future

Ochrana soukromí uživatelů aplikace je pro nás prioritou, proto vás chceme informovat o tom, jak tato aplikace nakládá s údaji shromážděnými při jejím použivání.

Provozovatelem aplikace je organizace Česká centra se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1.

+420 234 668 211
info@czech.cz

S dotazy či uplatněním níže uvedených práv v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) se můžete obrátit na nás poštou na výše uvedené adrese anebo e-mailem na adrese info@czech.cz.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na:

Osobní údaje zpracovávané v rámci používání aplikace

Údaje zpracovávané v obchodech s aplikacemi (Google Play store, Apple Appstore)

Pokud si stáhnete naší aplikaci, tak nezbytně nutná informace je shromážděna obchodem s aplikacemi, zejména uživatelské jméno, emailová adresa, klientské číslo vašeho účtu, čas stažení a individuální identifikace zařízení. Nemáme žádný vliv na shromažďování těchto údajů a nejsme za to odpovědní. Zpracováváme pouze údaje nezbytně nutné pro to, abyste si mohli stáhnout aplikaci na vaše zařízení (tedy na základě smluvního vztahu) v souladu s podmínkami obchodu s aplikacemi.

Podmínky zpracování osobních údajů v obchodu s aplikacemi naleznete zde:

Údaje používané software třetích stran

Aplikace využívá software třetích stran a to Unity a EasyAR pro její jednotlivé funkce.

Informace o shromažďovaných údajích a jejich zpracování těmito komponentami naleznete zde:

Nástroje od Unity pro sběr údajů o používání uživatelem nejsou aktivovány.

EasyAR je používáno na detekci a snímání obrázků a aktivačních bodů. Tato funkcionalita je vyžadována pro funkci rozšířené reality („augmented reality“) na displeji zařízení.

Používání fotoaparátu

Při prvním spuštění naší aplikace jste požádáni o povolení používat kameru zařízení. Toto je nutné pro fungování aplikace, v žádném případě nesbíráme žádné údaje tímto způsobem, kamera je potřebná pro sejmutí obrázků či aktivačních bodů k jejich propojení s kontextem rozšířené reality.

Externí odkazy

Při použivání aplikace máte možnost se dozvědět více na odkazovaných webových stránkách, jejichž provozovatelem je organizace Česká centra.

Na stránkách máme také informace o zpracování vašich osobních údajů, pokud je navštívíte, více informací na
www.sdgsfuture.com/app

Cookies

Naše aplikace nepoužívá cookies.