SDG 15Život na souši

Ohrožení života na Zemi: jak zastavit rychlý úbytek biodiverzity?

Situace

Šesté hromadné vymírání. Tak vědci pojmenovali šokující úbytek druhů, který Země v současnosti zažívá. Zatímco předchozích pět z nich bylo vyvoláno katastrofickými událostmi, pravděpodobně například vulkanickou činností nebo srážkou s asteroidem, to šesté způsobili lidé. Nejnovější zpráva Living Planet Report, kterou vypracoval Světový fond na ochranu přírody (WWF) a více než 50 vědců z celého světa, odhaduje, že velikost populací volně žijících živočichů se v letech 1970–2014 celosvětově snížila o 60 %.1 Biodiverzita klesá nejrychleji v historii. Více než 50 procent zemědělské půdy je ve větší či menší míře znehodnoceno, každý rok mizí 13 milionů hektarů lesa. S lesy mizí obrovský podíl kyslíku pro celou planetu a zároveň domov pro 80 % všech suchozemských druhů zvířat, rostlin a hmyzu. „Současná situace je daleko vážnější než jen to, že přicházíme o divy přírody, jakkoli je i to smutné,“ říká Mike Barrett z WWF. „To, co se děje, je ohrožování budoucnosti lidstva. Přírodu není „hezké mít“ – závisí na ní náš život.“2 Lidstvo tedy stojí před obrovskou výzvou: zachránit kriticky ohrožené ekosystémy. A tím i vlastní budoucnost.

Řešení a klíčové inovace

Do záchrany planety zapojují vědci nejrůznější technologie, od výroby obnovitelné energie přes internet věcí (IoT), tedy síť vzájemně digitálně propojených „strojů“ a zařízení, až po sofistikované systémy monitorování a ochrany zvířat. Technologie nám pomáhají nejen s řešením jednotlivých problémů, ale především s rozšiřováním povědomí o problémech, které jsou „naše“ a mají potenciál nás zničit.

Významným evropským centrem pro ochranu ohrožených zvířat je centrum WildCRU na Univerzitě v Oxfordu. Tým vědců tam vyvinul metodu, která pomocí umělé inteligence a satelitního snímkování z vesmíru dokáže zjistit výskyt slonů ve vybrané lokalitě. Postupně by mělo být možné sledovat i menší zvířata, pomoci ohroženým druhům přežít a bojovat proti pytláctví. Takové řešení je průlomové a umožňuje dosud nemožné nebo velmi obtížně dosažitelné. Americká společnost Descartes Labs využívá umělou inteligenci mimo jiné k detekci a sledování lesních požárů. Pomocí umělé inteligence a satelitů zjistili vědci z brazilského projektu MapBiomas drastický úbytek vody v brazilské části Pantanalu, největším tropickém mokřadu na světě. Technologie odhalila 74% pokles povrchové vody a vědci tak získali potřebná data k přesvědčení veřejnosti i vlády k okamžitému řešení problému.
Britská společnost BioCarbon Engineering přišla s radikálně rychlým modelem zalesňování – jejich drony dokáží zasadit až 100 000 stromů denně. Společně s norskou společností Worldview International Foundation také obnovili ekosystémy vodních křovin v Myanmaru, které pohlcují oxid uhličitý pětkrát rychleji než lesy na pevnině.

Umělá inteligence, mapování zemského povrchu pomocí satelitů a vytěžování získaných dat může pomoci ochránit postižená nebo ohrožená místa a soustředit pomoc, výzkum a zlepšení správným směrem.

Zásadní otázky

Klíčová slova

Biodiverzita, ochrana přírody, ohrožené druhy, umělá inteligence, satelity, GPS, IoT

Zajímavé odkazy