Vědecká infrastrukturaBIOCEV

BIOCEV – Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy

Nádorová onemocnění, diabetes, neplodnost, srdeční choroby, viry, infekce – to vše patří k aktuálním problémům lidské populace. V minulosti bylo v našich silách tyto problémy pouze popsat, nikoliv najít jejich příčinu. Dnes umíme porozumět původu onemocnění až na molekulární úrovni. Díky tomu lze navrhnout řešení, které v konečné fázi může vést až k výrobě potřebného léku nebo stanovení léčebné metody, a tím i k záchraně mnoha životů.

Centrum BIOCEV vzniklo proto, aby pod jednou střechou spolupracovaly týmy nadšených a dobře připravených vědců z Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy. Cílem více než 500 vědců a studentů je detailní poznání organismů na molekulární úrovni. Jejich poznatky směřují do výzkumu a vývoje nových léčiv a léčebných metod proti závažným zdravotním problémům.

Biotechnologické a biomedicínské centrum BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy (Přírodovědecká fakulta a 1. lékařská fakulta).

Díky jeho vzniku se podařilo „pod jednou střechou“ propojit české i zahraniční odborníky z oblasti biomedicíny, virologie, parazitologie, genetiky, tkáňového inženýrství, molekulární biologie nebo medicinální chemie. Téměř třetina zaměstnanců BIOCEV pochází ze zahraničí.

Pomocí špičkového výzkumu zachraňovat lidské životy

Mezi špičkové technologie a nejmodernější přístrojové vybavení BIOCEV patří také výzkumná infrastruktura České centrum pro fenogenomiku (CCP), Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Jedno z největších pracovišť svého druhu v Evropě se zaměřuje na genetické inženýrství při tvorbě zvířecích modelů pro mezinárodní vědeckou komunitu. Pro Českou republiku je prestižní záležitostí, že CCP patří do celosvětového konsorcia, jehož ambiciózním cílem je popsat funkce všech savčích genů. Výsledná „encyklopedie“ může pomoci k efektivnější léčbě lidských nemocí.

BIOCEV také nabízí studentům všech stupňů, od středních škol až po Ph.D. studenty univerzit, unikátní vzdělávací prostředí, které je atraktivní nejen v rámci celé ČR, ale i mezinárodně. Studenti, kteří pracovali nebo se podílejí na výzkumu na pracovištích BIOCEV, nacházejí snadno své uplatnění v praxi, ať už v ČR nebo v zahraničí.

Klíčová slova

Biomedicína, biotechnologie, genetika, molekulární biologie, virologie, parazitologie, biomateriály, tkáňové inženýrství, mitochondrie, kmenové buňky, nanotechnologie, medicinální chemie, výuka, vzdělávání, patenty, licence, aplikace, mezinárodní spolupráce

Detaily dalších výzkumných projektů, možnosti, úspěchy mezinárodního významu