Výzkumné centrumCEITEC

CEITEC je součástí ambiciózní strategie cílící na významné objevy a vývoj špičkových technologií, které mají sloužit jako hybné síly mezioborového výzkumu. Mladé a dynamické interdisciplinární centrum se zaměřuje na genomiku a proteomiku rostlin, strukturální biologii, molekulární medicínu, neurovědy a nanotechnologie.

Pracují zde specialisté z institucí: Masarykova univerzita Brno, VUT Brno, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární univerzita Brno, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Výzkumný ústav veterinárního lékařství.

Cíle, zaměření a potenciál

Nejvýznamnějším a zároveň nejmenším záležitostem – tedy pokročilým nano- a mikrotechnologiím, se v CEITEC věnuje celkem 10 skupin vědců. Zaměřují se na materiály a struktury obecně vhodné pro nanoelektroniku a nanofotoniku. Nanostruktury vykazují unikátní vlastnosti, které umožňují kvalitativně nové aplikace. Zákonitě se zde navazuje na tradici a dosavadní výzkum a vývoj elektronové mikroskopie, kterou je Brno světově proslulé.

Skupiny a oblasti výzkumu

Chytré nanonástroje, Experimentální biofotonika, Příprava a charakterizace nanostruktur, Vývoj metod analýzy a měření, Víceškálové modelování a měření fyzikálních vlastností, Magneto-optická THz spektroskopie, Molekulární nanostruktury na površích, Nanomagnetismus a spintronika, Epitaxní materiály a nanostruktury, Energie budoucnosti a inovace

Editace genomů

Na revoluci v zemědělství je nejvyšší čas – podle odhadů OSN musíme do roku 2050 navýšit zemědělskou produkci o 70 procent v porovnání s dneškem, pokud chceme nasytit planetu. Rostlinný biolog Karel Říha věří, že v ruce drží návod, jak problém vyřešit. Vědec z brněnského institutu CEITEC Masarykovy univerzity se svým týmem zkoumá rostliny pomocí nových metod editace genomů, která dokáže zlepšovat odolnost plodin vůči škůdcům a počasí či zvyšovat výnosnost.

Molekulární medicína

Výzkumný institut CEITEC Masarykovy univerzity koordinuje již druhým rokem projekt s názvem Analýza českých genomů pro teranostiku, známý též pod zkratkou A-C-G-T. Teranostika je novým odvětvím personalizované medicíny. Název vznikl složením slov TERApie a diagNOSTIKA. Farmakogenomika studuje, jak geny ovlivňují reakci konkrétního pacienta při aplikaci určitého léku. Individuální přístup k pacientovi a jeho genetické výbavě se praktikuje i v onkogenetice, která napomáhá identifikovat osoby s vysokým rizikem rozvoje nádorů a následně jim doporučí potřebnou prevenci.

Klíčová slova

Nano, GE, CRISPR, Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies, Advanced Materials, Structural Biology, Genomics and Proteomics of Plants Systems, Molecular Medicine, Brain and Mind Research a Molecular Veterinary Medicine

Další výzkumné projekty, mezinárodní perspektiva