SDG 10Méně nerovností

Nerovnost a sociální vyloučení. Jak se jich zbavit?

Situace

Nerovnost v rámci jednotlivých zemí i mezi nimi představuje navzdory mnoha pozitivním změnám v historii nadále trvale znepokojující faktor našich životů. Pandemie covidu-19 sociální, ekonomické i politické „propasti“ ještě více prohloubila. Nejzranitelnější jsou skupiny obyvatelstva v zemích se slabšími zdravotnickými systémy a v zemích, které čelí stávajícím politickým a humanitárním krizím.

Pro snižování nerovnosti je nutné zajistit rovné příležitosti pro všechny jednotlivce a skupiny společnosti a minimalizovat rizika sociálního vyloučení. Jde o široký pojem, charakterizující fakt, že je lidem blokován nebo odepřen přístup k základním právům, příležitostem nebo zdrojům, jako je bydlení, zaměstnání, zdravotní péče nebo účast na demokratických volbách.

Řešení a klíčové inovace

Evropská unie se zasazuje o digitalizaci v rámci sociálního začleňování a pomoci. Elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení (EESSI) je informační systém, který pomáhá veřejným institucím vyměňovat si informace o sociálním zabezpečení v celé Evropě. Díky tomuto systému mohou národní instituce rychleji a efektivněji zpracovávat žádosti občanů o dávky sociálního zabezpečení.

Švédská firma Ceretai se zaměřuje na monitorování rovnosti a rozmanitosti v audiovizuálním obsahu. Využívá umělou inteligenci k prohledávání rozsáhlých archivů databází a umožňuje mediálním domům studovat možná rizika jejich obsahu.

Světová banka doložila souvislost mezi snižováním chudoby a nerovnosti a poskytováním přístupu k finančním službám. 1,7 miliardy dospělých lidí na planetě nemá přístup k bankovnictví.1 Finanční začlenění je přitom způsob, jak se vymanit z chudoby. Nedostatečně rozvinuté finanční struktury zároveň eliminují potenciální ekonomické přínosy práce všech. Dánská společnost Aryze vytvořila nástroje, které optimalizují a modernizují správu peněz pro jednotlivce i podniky. Vyvíjí mobilní platební aplikaci, transparentní platformu pro finanční služby a pokladní řešení pro podniky s fyzickými nebo virtuálními obchody. Nástroje start-upu snižují náklady na mezinárodní převody peněz, aby se téměř všechny peníze z remitencí dostaly zpět do rozvojových zemí.

Důležitým prvkem snižování nerovnosti je rovný přístup k demokratickým volbám. Italský projekt Crypto-voting, který vytváří společnost Net Service S.p.A. ve spolupráci s Univerzitou v Cagliari, je založený na technologii blockchain. Cílem projektu je studium a vývoj elektronického hlasovacího systému integrovaného s jedním nebo více modely řízení volebních událostí, a to pomocí dvou propojených blockchainů: jeden registruje oprávněné voliče a jejich hlasování, zatímco druhý počítá hlasy přidělené jednotlivým kandidátům. Blockchain zároveň zajišťuje transparentnost a imunitu systému vůči hackerským útokům, které by mohly výsledek voleb změnit.

Zásadní otázky

Klíčová slova

Chudoba, nerovnost, blockchain, elektronické volby, finanční inkluze, elektronické databáze

Zajímavé odkazy