České laseryHiLASE

Laserová technologie je klíčovou inovační silou pro velmi rozmanité aplikace a produkty v mnoha oblastech moderní společnosti. Laserlab-Europe (The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures) se zaměřuje na posílení evropské vedoucí pozice a konkurenceschopnosti v této klíčové oblasti. 

Fyzikální ústav Akademie věd ČR (FZÚ) je největším českým výzkumným ústavem s více než 1300 zaměstnanci a je i nejúspěšnější výzkumnou institucí v ČR v získávání mezinárodních i národních dotací a grantů. V rámcových programech Evropské komise dosud ústav získal 75 grantů a mezi podpořené patří i největší projekt tohoto typu v ČR ELI Beamlines – Extreme Light Infrastructure, druhým světově významným laserovým centrem, ve kterém probíhá excelentní výzkum, je HiLASE – High average power pulsed LASErs. 

Cíle, zaměření a potenciál

Laser je nástrojem 21. století a laserové technologie patří k preferovaným oblastem výzkumu na mnoha světových vědeckých pracovištích. Ta česká patří k nejvýznamnějším. Výsledky výzkumu se projevují snad ve všech myslitelných oblastech lidské činnosti – od nanotechnologií přes medicínu, průmyslovou výrobu až po vojenství i komunikace.

Proto jsou aktuálně řešená témata, kterými FZÚ přispívá k evropskému a světovému poznání v oboru, velmi rozmanitá. Například: Technologie hybridních laserů, Příprava monokrystalů GGAG pro lasery, Syntéza a studium vlastností laserových NIR-absorbérů na bázi organometalických komplexů niklu, Laserové a optické technologie, Fosfory použitelné pro konstrukci pevnolátkových laserů, Odpařování pulzním laserem s přispěním matrice (MAPLE), Ozáření laserem a buněčná odpověď, Vývoj diodově čerpaných pevnolátkových laserů vysokoenergetické třídy, Fyzika interakce laserového záření s hmotou, Laserová modifikace materiálu, Vývoj diodově čerpaných laserů s vysokým průměrným výkonem a sub-pikosekundovou délkou pulzů, Laserové technologie pro průmyslové aplikace…

ELI BEAMLINES

Evropské výzkumné centrum, které s mezinárodním týmem vědců provozuje jedny z nejintenzivnějších laserových systémů na světě. Díky nim máme k dispozici unikátní nástroje umožňující průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a materiálových věd, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice. 

EU nebo ELI?

ELI Beamlines také poskytuje nové vzdělávací a školicí možnosti pro celé generace studentů a mladších vědců v oblasti laserů, interakce světla s hmotou a fotoniky. Konsorcium ELI-CZ bylo založeno s cílem maximalizovat dopad ELI v ČR. Tvoří jej 14 předních univerzit a výzkumných ústavů AV ČR a koordinuje přípravu jednotlivých výzkumných programů, vzdělávacích a školicích programů pro studenty a rozvoj významných technologií.

HiLASE

Česká republika investovala 32 milionů eur do výstavby pokročilého laserového zařízení „nové generace“ HiLASE v Dolních Břežanech ve Středočeském kraji. Inovace jsou stimulovány, kromě zapojení do projektu Laserlab-Europe, i ve spolupráci s STFC (Science and Technology Facilities Council). Centrum poskytuje přístup k laserové technologii „nové generace“ v podobě diodově čerpané architektury laseru s pevným stavem (DPSSL – Diode-pumped solid-state laser).

Vyvíjené lasery se promítají jak do oblastí nanostrukturování povrchů nebo mikroobrábění, tak i do vysoce výkonných aplikací, jako je např. LSP (Laser Shock Peening). S jejich pomocí lze vyrobit výrazně účinnější, lehčí a levnější magnety pro elektromotory a také lehčí a menší baterie pro elektromobily. Stávají se nepostradatelnými nástroji pro rapidně rostoucí fotonický průmysl (výroba fotovoltaických panelů a fólií nebo polovodičových zdrojů osvětlení). Významnou oblastí nejrůznějších aplikací na zpracování materiálu je samozřejmě i automobilový průmysl. Významnou roli hraje laser u technologií 3D tisku kovů. 

Klíčová slova

Laser, lidar, pulz, optika, světlo, výkon, průmysl, medicína, fokus, svazek, foton

Zajímavé zdroje