SDG 8Důstojná práce a ekonomický růst

Umělá inteligence a perspektivy lidské práce

Situace

Digitalizace, automatizace a umělá inteligence se zapojily do našich životů rychleji a ve větší míře, než jsme si před pár lety dokázali představit. Roboti a technologie představují v ideální konstelaci potenciál posouvat lidstvo dopředu, chránit planetu a usnadňovat těžkou fyzickou práci. Zároveň se logicky objevují obavy, že s sebou nesou rizika nezaměstnanosti, ztráty identity a s tím spojených osobních i společenských otřesů. V budoucnosti nás tedy čekají nejen výzvy technologického pokroku, ale i společenská odpovědnost za jeho dopady.

Řešení a klíčové inovace

V důsledku automatizace bylo v USA mezi lety 1990 a 2007 zrušeno 670 000 pozic a polovina stávajících pozic je ohrožena automatizací v následujících 20 letech.1 Umělá inteligence přebírá především automatizované a opakující se úkony v oblastech, jako je doprava, logistika, administrativní podpora.

Změna lidem umožňuje přesouvat pozornost k oblastem, které vyžadují lidský element – kreativitu, představivost, strategické plánování nebo emoční inteligenci. Světové ekonomické fórum předpovídá, že navzdory obavám z úbytku práce pro lidi povede zapojení automatizace a umělé inteligence k vytvoření 97 milionů nových pracovních míst do roku 2025.2 Nové pracovní pozice se dle předpokladu vytvoří stejně, jako se v minulosti vytvořily v důsledku vynálezu automobilu nebo počítače.

Britská společnost CMR Surgical vynalezla robotického chirurga Versius, který může významným způsobem ulehčit práci lékařům. Americká firma Agility Robotics přišla s robotem Digit, který slibuje pomoci lidem s logistikou, přesunem a donáškou balíčků nebo v ošetřovatelství jako pomocník nepohyblivým lidem. Japonská firma SoftBank Robotics, která původně začala ve Francii, vyrobila prvního společenského humanoida s názvem Pepper, který dokáže rozpoznat tváře i základní lidské emoce a už více než 2000 firem po celém světě si Peppera pořídilo k asistenci, uvítání a provázení svých návštěvníků. Podvodní robot Aquanaut dokáže kontrolovat i opravovat podmořskou ropnou plošinu. Firma Tesla navrhla první auto, které samo řídí, a firma Waverly Labs představila pilotní prototyp zařízení, které simultánně překládá. Významným centrem vývoje robotů je americké Boston Dynamics, kde stvořili například robota jménem Spot. Je programován především pro pomoc v průmyslu – v továrnách a skladech, kde může lidem ulehčit náročné nebo zdlouhavé úkony.

Je třeba si uvědomit, že roboti v práci lidi nenahrazují – prostě ji dělají jinak. Zcela zásadním tématem je nutnost stanovení hranic – včetně těch etických – kam se mají robotika, umělá inteligence a automatizace rozvíjet. Tyto hranice nám pomohou lépe definovat smysluplné postavení člověka v „robotické“ společnosti budoucnosti.

Zásadní otázky

Klíčová slova

Umělá inteligence, robot, automatizace, inovace

Zajímavé odkazy